על ויטמין D וקרח לאסקימואים

אילו היו אומרים לכם שבקוטב הצפוני חסר קרח - הייתם צוחקים. ובכן דעו לכם שבערב הסעודית יש מחסור חמור בחשיפה לשמש. מחסור זה בולט במיוחד בקרב נשים.

ויטמין D מקורו בשמש ומספר מחקרים מצאו קשר בין התפרצות סוכרת סוג 1 וסוג 2 ומחסור בויטמין D.

אז מה חדש?

אנשים נוהגים לחשוב כי במדינות שטופות בשמש אנשים אינם סובלים ממחסור בוויטמין D ולכן מטבע הדברים נוהגים לזלזל בחשיבות של מדידתו. אך מחקרים מוכיחים כי לא פעם דווקא בארצות שטופות שמש ישנה מודעות רבה לסכנות מהשמש ולכן שימוש בקרם הגנה וביגוד מובילים למחסור חמור בוויטמין D. לקוד הלבוש הנהוג בקרב אוכלוסיות שונות ישנה גם השפעה רבה.

לכן, מעניין לקרוא שדווקא במדינה שכנה שלנו – ערב הסעודית נערך לאחרונה ניסוי שהקיף 80 סוכרתיים סוג 1 אשר ניסה למצוא קשר בין רמות ויטמין D ואיכות האיזון בסוכרת סוג 1.

בפרוצדורת המחקר יש כמה בעיות תכנוניות, לכן נסתפק במתן הממצאים העיקריים:

החוקרים חלקו את הנבדקים לשלוש קבוצות שוות על פי רמת ויטמין D ההתחלתית שלהם.

בנקודת הבסיס אצל השליש התחתון היתה רמה נמוכה מאד של ויטמין D (פחות מ- 15 ng/ml). אצל השליש האמצעי הייתה רמה נמוכה יחסית 15-20 ואילו אצל השליש הגבוה היתה רמה מעל – 20 שהיא עדין נמוכה יחסית. שלא במפתיע בגלל קוד הלבוש הנשים סבלו ממחסור ניכר בוויטמין D. רק 27% מהן היו בקבוצה העליונה לעומת 51% מקרב הגברים.

בנקודת הבסיס ה- A1C הממוצע של הקבוצה הנמוכה היה 9.8% ואילו של שתי הקבוצות האחרות 9.2%.

בשלב השני של המחקר נתנו למשתתפים תוספת של ויטמין D עד ל- 4000 יחידות ליום לאלה אשר סבלו ממחסור ניכר בוויטמין.

בשלב השלישי נמדדו שוב רמות ויטמין D ונבדק השיפור ב- A1C ביחס לרמות החדשות של וויטמין D.

A1C נמוך מ- 7.8% נמדד אצל:

55% מאלה אשר השיגו רמות נורמאליות של ויטמין D.
26% מאלה שהיו עדין ברמות נמוכות של וויטמין D.
ורק בקרב 15% מאלה שנותרו עם רמות נמוכות מאד של ויטמין D.

התוצאות הסופיות בטבלה להלן.

 

רמת ויטמין D - 25(OH)D

המוגלובין מסוכרר - A1C

ממוצע (סטיית תקן)

נשים

גברים

<14ng/ml

נקודת בסיס

נקודת סיום

הפרש

9.8(2.4)

10.1(2.4)

0.4

9.8(1.9)

9.7(1.4)

-0.1

14-20ng/ml

נקודת בסיס

נקודת סיום

הפרש

9.3(2.6)

9.1(2.5)

-0.2

9.1(1.7)

8.8(1.6)

-0.3

>20ng/ml

נקודת בסיס

נקודת סיום

הפרש

9.8(2.2)

8.2(2.7)

-1.6

8.8(2.5)

8.2(2.1)

-0.6

השיפור הגדול ביותר חל אצל הנשים שהגיעו לנקודת סיום עם רמות ויטמין D הגבוהות ביותר. אצלן ירד ה-A1C ב-1.6 .

למחקר המלא ראו – כאן

saudi_women_photographed.jpg