ספיגה יעילה יותר בארוחה עשירת שומן

מחקר חדש  יכול אולי להסביר חלק מהשונות הגבוהה שברמות ויטמין D בין אנשים שלוקחים מינונים זהים של ויטמין D. המחקר מראה שנטילת ויטמין D עם ארוחה עשירה בשומן מייעלת את הספיגה. תוצאות מחקר זה משתלבות יפה במחקר על ספיגה יעילה בארוחה העיקרית כי סביר שהארוחה העיקרית של היום כוללת יותר רכיבי שומן מאשר ארוחות קלות. לתקציר המחקר...

להלן תרגום חופשי של תקציר המחקר.

רקע / מטרות:

ויטמין D3 הוא מסיס בשומן ולכן שומן יכול להגדיל את הספיגה שלו. המטרה שלנו הייתה להשוות בסרום את רמת  25-hydroxyvitamin D (ההורמון האגור של ויטמין D  ) לאחר צריכה דרך הפה של cholecalciferol (ויטמין D) עם ארוחה עשירה או דלת שומן.

שיטה:

32 רופאים בריאים חולקו לשתי קבוצות. באותו יום, הם קיבלו  50,000 יחב"ל של ויטמין D3 עם מזון: קבוצה 1 (G1): עם ארוחה עם שומנים: 25.6 גר' וקבוצה 2 (G2) שומנים: 1.7 גרם.
נבדקו רמות סרום של D  25-hydroxyvitamin, לאחר 0, 7 ו 14 ימים), וכן הורמון בלוטת יותרת התריס (PTH), וסידן (0 ו 14 ימים). 

תוצאות:

לפני מתן המינון היו רמות 25(OH)D  (ההורמון האגור) nmo/L 42.7  ב G1 ו - nmol/L36.4  בG2  . לאחר מתן  cholecalciferol (ויטמין D), רמת 25(OH)D ב G1 הייתה גבוהה יותר לאחר 7 ימים  G2=33.7 nmol/L ,G1=46.2nmol/L. לאחר 14  ימים: G1=53.7nmol/L ו - G2 = 33.7nmol / L. סרום PTH ו -25(OH)D היו בקורלציה שלילית לפני ואחרי צריכת ויטמין D, בהתאמה, r = -0.42 (p = 0.02) ו r = -0.52 (p = 0.003).

מסקנות:

ארוחה עתירת שומן הגדילו את הספיגה של ויטמין D3, כפי שנמדד על ידי רמת 25(OH)D.