ויטמין D לילדה בת 9.5 ולילד בן 12

שלום רב,

בתי בת 9.5 עם רמה של 20.8 NG של ויטמין D ובני בן 12.5 עם רמה של 13.5. מה הרמה המומלצת של ויטמין די לילדים בגילם?

.

שלום לך,

לפי קופ"ח מכבי אלה הם ערכי הייחוס:
קטן מ - Deficiency: 10 ng/mL 
Hypovitaminosis: 10 - 32 ng/mL
Sufficiency: 32 - 100 ng/mL
גדול מ -Toxicity: 100 ng/mL

למיטב ידיעתי ערכי ייחוס אלה תקפים  גם בילדים. יש לבדוק את ערכי הייחוס בטופס תוצאות הבדיקה.

המינונים המומלצים לילדים שונים מאלה המומלצים למבוגרים. מחשבון ויטמין D מאפשר להעריך מינון נדרש לבוגר.  עבור ילדים יש לחלק את המינון המחושב ב-2 או 3 בערך לפי משקל הילד ביחס לבוגר.

גדי