כדור או טיפות

.

שלום לך,

העדיפות היא בדרך כלל לפי מה שנוח יותרלאדם הנוטל את הויטמין.

גדי