ויטמיו די שינה צורתו לגבישי לאחר אחסון במקרר

האם מותר להשתמש הויטמין די ששינה צורתו מנוזל לגבישי לאחר אחסון בקירור?

.

שלום לך,

מציע לפנות לשירות הלקוחות של היצרן. במידה ואין לך אפשרות לפנות לשירות הלקוחות, מציע להשליך ולקנות אחר.

גדי