NGML

שאלתי שאלה מקודם בבדיקה 26 NGML כמה צריך להיות ?אם זה רמה בסדר?

.

שלום לך,

על פי קופ"ח מכבי המינימום עבור (Vitamin D 25 (OH הוא 32ng/ml. בדרך כלל איננו רוצים לשבת על המינימום. מומחים מציעים רמה מינימלית של 40ng/ml. על פי כלל אצבע, כל 100 יב"ל מעלות ב-1ng/ml. כדי להגיע מ-26ng/ml ל-40ng/ml יש לקחת 1400 יב"ל ליום.

יש להתמיד בצריכת הויטמין ובבדיקות תקופתיות (מומלץ פעמיים בשנה) כדי לשמור על רמה תקינה של הויטמין.

גדי