מישהו יכול לאמר מי אחראי על האתר ומי עומד מאחריו?

מישהו יכול לאמר מי אחראי על האתר ומי עומד מאחריו?האם גוף מסחרי כלשהו?

מה מציק לך

האם החומר וצורת הגשתו עומדים בניגוד לידיעתך/הבנתך/תפיסתך/מהימנותך?

מאחורי האתר

מאחורי האתר עומד אזרח שאיכפת לו ללא כל גוף מסחרי מאחוריו. בתחתית הדף יש קישורית "אודות"