אילו בדיקות צריך לעשות מי שנוטל כמות גדולה של ויטמין D?

בדיקת קלציום בדם ובשתן מספיקה?
האם יש רופא בארץ שמתמצא בתיסוף של ויטמין D ?

מצרופת להלן פיסקה לגבי ויטמין D מתוך המאמר
Safe Upper Levels for Vitamins
and Minerals
May 2003
Expert Group on
Vitamins and Minerals
אודה לדעתך בנושא

Human data
Excessive vitamin D intake may lead to hypercalcaemia and hypercalciuria. Vitamin D promotes the
absorption of calcium and the resorption of bone resulting in the deposition of calcium in soft tissues,
diffuse demineralisation of bones and irreversible renal and cardiovascular toxicity. Patients with
sarcoidosis are abnormally sensitive to vitamin D, due to uncontrolled conversion of the vitamin to its
active form in the granulomatous tissue. Although the condition is uncommon, it would be a potential
hazard if affected individuals were to take supplementary vitamin D.
One study has suggested that moderate levels (0.025-0.050 mg/day) of vitamin D may enhance renal
stone formation in susceptible individuals.
Data on the comparative toxicity of vitamin D2 and D3 in humans are lacking.
138
Expert Group on Vitamins and Minerals 2003
Supplementation trials
A number of supplementation trials have reported no adverse effects at intakes of 0.010 – 0.045 mg
vitamin D/day. The effects at higher doses have been more variable. For example, in a study in which 63
older individuals (females over 60 years, males over 65 years) were given 0.05 mg/day supplementary
vitamin D (form unspecified) for 6 months, 2 subjects developed hypercalcaemia (Johnson et al., 1980).
However, in a 5 month study in which 61 younger adults (mean age, 41 years) were given 0.10 mg/day
supplementary vitamin D3, serum calcium levels were not significantly increased (Vieth et al., 2001). The
difference may reflect differing prior states with hyperparathyroidism or hypovitaminosis D possibly
occurring in the elderly.

.

שלום לך,

איני מכיר את משק הסידן בגוף על בוריו. אני מניח שכל אדוקרינולוג מכיר ויודע מהן הבדיקות שצריכות להתבצע בקשר למשק הסידן.

גדי

האם גם באנשים

האם גם באנשים ללא הפרעות של בלוטת התריס נטילת ויטמין D במינון 2000 יחב"ל ליום עשויה למשך חצי שנה או יותר עשויה לגרום להיפרקלציאוריה או תופעות לוואי אחרות?

.

שלום לך,

על פי טבלאות ערכי ייחוס תזונתיים של משרד הבריאות מינון של 2000 יחב"ל ליום הוא המינון המירבי הבטוח.

גדי